Голден Говь брэнд


Голден Говь брэнд нь Есөн Од ХХК ний санаачлагатай бүтээсэн брэнд бөгөөд бидний үйлдвэрлэн гаргаж буй шоколадан бүтээгдэхүүнийг тодорхойлох үндсэн нэр юм. 2003 онд үйлдвэрлэл явуулж эхлэх үед 3 төрлийн сүүтэй хавтгай шоколадан бүтээгдэхүүнийг энэхүү нэрээр бэлтгэн нийлүүлж эхэлсэн явдал нь Голден Говь брэндийн эхлэл юм. Ийнхүү Голден Говь брэндийн нэрээр зах зээлд жил тутам тасралтгүй 5-аас 6-н нэр төрлийн шинэ шоколадан бүтээгдэхүүн нийлүүлж байгаа бөгөөд 2019 оны байдлаар 51 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн борлуулж байна. Төрлөөр нь ангилан авч үзвэл 19 төрлийн хавтгай шоколад, 10 төрлийн набор буюу шоколадны цуглуулга, 9 төрлийн захиалгат шоколад мөн 13 төрлийн үрлэн болон чихэрэн шоколад үйлдвэрлэж байна. 2016 оны сүүлд хатуу чихэр болон ирис үйлдвэрлэх шинэ тоног төхөөрөмж нэвтрүүлсэн ба 2017 оны эхний улиралд Голдэн Говь гэх өөрийн брэнд нэрийн дор 10 гаруй нэр төрлийн жимстэй , ирисэн болон карамелтэй чихэрэн бүтээгдэхүүн зах зээлд нийлүүлэхээр төлөвлөж байна.